Zjištění průzkumu

Opisování CAPTCHA je problematické

Při opisování CAPTCHA narazilo na komplikace přes 60 % respondentů.

Obrázek 1: Názor na opisování CAPTCHA

Označení povinných polí hvězdičkou je nedostatečné

Označení povinných polí ve formulářích jen pomocí tučného písma (varianta A), respektive hvězdičky (varianta B), nestačí. Podle očekávání povinná pole označilo jen 61 % (varianta A), respektive 77 % uživatelů (varianta B).

Obrázek 2: Označení povinných polí podle očekávání

Uživatelé používají oblíbená hesla

Téměř tři čtvrtiny uživatelů uvedly, že používají pouze několik oblíbených hesel ke všem svým internetovým účtům. Jakékoliv požadavky omezující jednoduchost hesla je obtěžují.

Obrázek 3: Způsob tvorby hesla
Obrázek 4: Rozložení podle názoru a omezujících požadavků

Potvrzování hesel při registraci uživatelům nevadí

Překvapivě, 57 % respondentů má k potvrzování hesel při registraci pozitivní vztah. 90 % má pozitivní nebo neutrální. Uživatelé mohou totiž potvrzování hesel vnímat spíše jako užitečnou kontrolu než jako omezení.

Obrázek 5: Potvrzování hesla při registraci, rozložení dle názoru

Velikost písma na webu – nejlepší je 14 px

Bylo zjištěno, že velikost textu, která uživatelům připadala na čtení nejvíce pohodlná, je 14 pixelů (při použití fontu Arial). Označilo ji téměř 92 % uživatelů. Pro uživatele starší 45 let byla pohodlná také velikost textu 17 pixelů.

Obrázek 6: Písmo Arial, 14 px, schopnost přečíst text

Nejznámější klávesové zkratky jsou „kopírovat“ a „vložit“

Klávesové zkratky, které uživatelé znali v největší míře, byly pro akce „vložit“ (znalo 85,6 % respondentů) a „kopírovat“ (znalo 85,1 % ). Další zkratky „označit vše“, „tisk“, „uložit“ a „najít“ obdržely mezi 60 a 70 procenty.

Obrázek 7: Klávesové zkratky prohlížeče, znalost

Ikonu Facebooku zná téměř každý

Logotyp webu sociální sítě Facebook poznalo téměř 95 % uživatelů.

Obrázek 8: Znalost ikon sociálních služeb

Otevření odkazu do nového okna vadí

Většina uživatelů otevírání odkazů do nového okna nemá ráda a navíc tuto funkci stejně ovládají. Přes 80 % uživatelů umí otevřít odkaz do nového okna a více než třem čtvrtinám automatické otevírání do nového okna vadí.

Obrázek 9: Otevření do nového okna, rozložení podle schopnosti
Obrázek 10: Otevření do nového okna, rozložení podle názoru

Dva mapové portály – Seznam a Google

Uživatelé používají především dva mapové portály – Mapy.cz a Mapy.google.cz. Ze strany uživatelů tedy Neexistuje jednoznačná preference jednoho mapového portálu.

Obrázek 11: Preference mapových portálů

Uživatelé preferují vloženou mapu

Přes 70 % respondentů preferuje jako zobrazení adresy spíše vloženou (embedovanou) mapu než odkaz na mapový portál.

Obrázek 12: Způsob prezentace adresy

Uživatelé znají technické pojmy

Více než 24 % všech respondentů se domnívá, že rozumí všem zmíněným pojmům tak, že by je dokázali někomu vysvětlit: Flash, .doc, .pdf, Cookies, Javascript, Adobe Air, HTML, kurzor, Wi-Fi, RSS, Torrent, ZIP a skrolování. Nejznámějšími pojmy, kterým rozumí více než 90 % uživatelů, jsou kurzor, Wi-Fi, .zip, .pdf, .doc.

Obrázek 13: Porozumění pojmům z IT